Renomovaný lekár Dr. Gabor Maté, vychádzajúc zo špičkovej vedy a skutočných príbehov, sa podelí o svoj súcitný a humánny prístup k duševnej rovnováhe.

Gabor Maté prednesie keynote prednášku založenú na téme jeho najnovšej knihy: "Mýtus Normálnosti: Trauma choroby a liečenie v toxickej kultúre" a praktickú ochutnávku Súcitného dotazovania (Compssionate Inquiry)

A4 studio
Film , TV studio & event house
Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava
Slovakia

Terapeutický prístup Súcitného dotazovania (Compassionate Inquiry)

Gabor Maté ponúkne aj praktickú ochutnávku Súcitného dotazovania (Compssionate Inquiry), čo je psychoterapeutický prístup, ktorý vyvinul na základe mnohoročnej skúsenosti s duševne aj fyzicky chorými.

  • Súcitným dotazovaním sa odhaľuje to, čo leží pod vonkajším zdaním, ktoré prezentujeme svetu. Klient a terapeut odhaľujú rôzne úrovne vedomia, mentálnu klímu, skryté domnienky, implicitné spomienky, potlačené emócie a telesné stavy.

  • Prostredníctvom súcitného dotazovania môže klient rozpoznať a vyniesť na svetlo vedomia vnútorné negatívne presvedčenia, podvedomú dynamiku a potlačené emócie, ktoré ovládajú jeho život a sú pri koreni problémov.

  • Súcitné dotazovanie je somaticky založený prístup. K liečeniu nedochádza iba intelektuálnym porozumením.

  • Terapeut so súcitom drží priestor bezpečia na prežitie a precítenie emócií a bolesti, aby s nimi klient mohol byť a integrovať ich.

Harmonogram

7:30 - 9:00Registrácia
9:00 - 9:15Privítanie
9:15 - 11:00Gabor Maté prednáška
11:00 - 11:30Prestávka
11:30 - 13:001. časť workshopu s Gaborom Matém
13:00 - 14:30Obed
14:30 - 16:002. časť workshopu s Gaborom Matém
16:00 - 16:30Podpisovanie kníh
17:00 - 18:00Plánovaná diskusia
7:30 - 18:00Predaj kníh
7:30 - 18:00Výdaj slúchátok (preklad)

Ako rozvíjať

Vstupenky

(Súčasťou ceny lístka je aj obed)

Dr. Gabor Maté

Gabor Maté je lekár na dôchodku, ktorý po 20 rokoch rodinnej praxe a skúsenostíiach s paliatívnou starostlivosťou, pracoval viac ako desať rokov vo Vancouveri v Downtown East Side s pacientmi vystavenými drogovej závislosti a duševným chorobám. Je najpredávanejší autor piatich kníh vydaných v takmer 40 jazykoch, vrátane "V ríši hladných duchov: Blízke stretnutie so závislosťou". Medzinárodne uznávaný rečník vyhľadávaný pre svoje odborné znalosti v oblasti závislosti, traumy, vývoja v detstve a vzťahu medzi stresom a chorobou. Za jeho prelomovú lekársku prácu mu bol udelený Rád Kanady, najvyššie civilné vyznamenie svojej krajiny a Cena za občianske zásluhy z jeho rodného mesta Vancouver. Jeho posledná kniha "Mýtus normálnosti: Trauma, choroba a liečenie v toxickej kultúre" je medzinárodnýcm bestsellerom podľa rebríčka New York Times.


Kontakty

Informácie o podujatí pre záujemcov:
[email protected]

Kontakt pre médiá:
Silvia Križanová
projektová manažérka
+421 917 958 973
[email protected]

Kontakt na organizátora:
Michal Marguš
+421 911 830 903
[email protected]
Svet Tvorivo, oz.

„Nie každý príbeh má šťastný koniec, ale objavy vedy, učenia srdca
a zjavenia duše nás uisťujú, že žiadna ľudská bytosť nie je nikdy mimo vykúpenia. Možnosť obnovy existuje, pokiaľ existuje život. Ako podporiť túto možnosť v druhých a v nás samých je konečná otázka.“
- Gabor Maté

© Gabor Maté na Slovensku 2024

Kompas regenerácie